Recent References » Fun

Ông bác phát biểu cười không chịu nổi trong đám cưới cháu gái. Cười mà rụng răng luôn.