Vote This!


Lãi suất tỉ lệ thuận sở hữu rủi ro. Một quý khách sở hữu thu nhập 20 triệu, có chức phận, với nhà cửa ổn định thì sẽ có khả năng hoàn trả cao hơn 1 người thu nhập 3 triệu và ở nhà thuê. Do đấy lãi suất cho vay sử dụng của 2 đối tượng này cũng khác nhau

Who likes this Reference

Penjejak.com