Vote This!


Rất nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy, cân nặng và tình trạng tiểu đường tỷ lệ thuận với nhau. Điều đáng chú ý là cứ mỗi 5% trọng lượng cơ thể giảm đi thì bệnh tiểu đường sẽ giảm được 70%.Who likes this Reference

Penjejak.com